V České republice působí v elektroenergetice tři distributoři:

Distributor není to samé co dodavatel. Distribuční společnosti mají na starosti elektrické vedení v případě elektřiny nebo potrubí v případě zemního plynu. Spravují a provozují distribuční soustavu a zajišťují bezpečné a plynulé dodávky domácnostem i firmám. Řídí se při tom podmínkami a pravidly stanovenými Energetickým regulačním úřadem. Ten mimo jiné každý rok vyhlašuje ceny za distribuci. Proto jsou na faktuře za elektřinu i zemní plyn vždy dvě části – regulované položky (například cena za distribuci) a obchodní složka.
V České republice působí v elektroenergetice tři distributoři: ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce. Také zemní plyn má tři distributory: GasNet, E.ON Distribuci a Pražskou plynárenskou distribuci. Distribuční společnosti vznikly v lednu 2007 na základě novely energetického zákona. Záměrem bylo právní oddělení části společností s licencí na distribuci od akciových společností s licencí na obchod s energiemi.
Ten, kdo vám prodává elektřinu nebo zemní plyn, je dodavatel neboli obchodník s energiemi. Dodavatele můžete měnit tak často, jak vám to umožňuje smlouva. U elektřiny ovlivníte změnou dodavatele zhruba 50 procent ceny, v případě plynu je to až 80 procent. Zbytek jsou fixní poplatky, se kterými sám dodavatel nemůže nic udělat.


Postingan terkait: